Jste na: databook.cz » E-knihy pro dospělé » Historie, dějiny » Elektronická kniha Jan Hus

Jan Hus

Newsletter

E-kniha od: Kantůrková Eva

Nakladatel: Ideál
Zabezpečení: e-kniha bez Adobe DRM
Počet stran: 484
Rok vydání: 2008
ISBN: není

Elektronická kniha: Jan Hus

kniha dává živý, ucelený i detailní obraz Husova života a doby. Filosoficky kultivovaným způsobem Jsou zde postižena témata, jež představovala dynamizující jádro dobových sporů, zejména střet realismu s nominalismem, jenž tvořil pozadí názorových bojů 13. a 14. století.
Ukázka e-knihy ke stažení: ePub | Kindle
E-kniha ke stažení ve formátu ePub | mobi/Kindle

Koupit e-knihu
150 Kč / 7.5€
Dop. cena 342 Kč
Ušetříte: 192Kč -56%
Banner link na Lukasvik.cz Reklama

Jan Hus - elektronická kniha

Autorka odvedla úctyhodnou práci nad historickým materiálem i nemalé myšlenkové úsilí. Její kniha dává živý, ucelený i detailní obraz Husova života a doby. Filosoficky kultivovaným způsobem jsou zde postižena témata, jež představovala dynamizující jádro dobových sporů, zejména střet realismu s nominalismem, jenž tvořil pozadí názorových bojů 13. a 14. století. Dobře jsou vyloženy hlavní body učení Husova inspirátora Johna Wicleffa i samotná podstata Husovy nauky. Originálně a poutavě, třebaže do značné míry intuitivně, jsou vykresleny charaktery spoluhráčů i protihráčů v Husově příběhu, zejména postava arcibiskupa Zbyňka Hazmburka, krále Václava IV. a Husova někdejšího druha, posléze úhlavního nepřítele Štěpána Pálče. Jedná se o třetí vydání této knihy, která na rozdíl od ostatních vydání obsahuje v příloze autentickou diskusi, která po napsání knihy v roce 1988 proběhla mezi signatáři Charty 77 na téma "Je Hus ještě aktuální?" Této diskuse se zúčastnili M. Šimečka, M. Rejchrt, J. Zvěřina, Jan Šimsa a další.

Uživatelská rezenze:

Eva Kantůrková: Jan Hus

Koncepce této rozsáhlé knihy (téměř 500 stran) je poněkud neobvyklá – představuje něco mezi beletrizovaným životopisem, literaturou faktu a historickou prací. Autorka se snaží popsat Husův život komplexně, včetně podstaty jeho učení a atmosféry a pozadí sporů, jichž byl ústřední postavou. Cituje dobové dokumenty, Husovo dílo i nejvýznačnější práce o Husovi a snaží se z nich vytvořit celkový obraz, k čemuž využívá i vlastní trpké zkušenosti politické vězeňkyně, lapené a drcené nespravedlivým systémem pro své správné postoje.

Kniha jistě poskytuje čtenáři spousty informací a vhledů do Husovy doby, do tehdejší krizové situace pozemské církve, do charakteru četných klíčových postav té doby, do podstaty Husova učení (mám nicméně pocit, že v tomto je kniha slabší a že autorka místy hluboce podceňuje důsledky Husova učení). Při jejím čtení je ale třeba pamatovat na to, že to není kniha objektivní. Navzdory obrovskému množství faktů, které přináší a prezentuje, to není kniha o tom, jaký byl Hus, jeho přátelé a protivníci. Je to dílo výkladové, kniha o tom, jakého autorka Husa mít chce a jací díky tomu musí být jeho přátelé i protivníci.

Pro autorku má Hus ve svém kacířském pojetí Církve pravdu a je to opravdu mimořádný „světec“. Tím pádem jeho protivníci nemohou být než darebáci, poblouznění a strašpytlové. Když Hus lavíruje a vytáčí se, je právním géniem, který jen využívá své legitimní možnosti, zatímco jeho protivníci jsou skrze podobná konání prostě jen zákeřní a neupřímní.

Zatímco Hus nemá negativních vlastností a jeho kritiky od protivníků a katolických historiků jsou citovány pouze s tím, že jsou autorkou okamžitě „vyvráceny“, na jeho oponenty jsou bez rozpaků vykydnuty všechny pomluvy, které se dají v literatuře najít. Když Hus mění své názory, je to prostě jen tříbení názorů a rozhodně nelze mluvit o účelovosti či strachu (dokonce ani ve věci jeho náhledu na upalování kacířů, o němž začal pochybovat až v okamžiku, kdy už mu muselo být jasné, že sám skončí na hranici). To k jeho oponentům Kantůrková tak velkorysá není – Štěpán Páleč a Stanislav ze Znojma, kteří se postupně postavili proti Husovi a jeho viklefismu, jsou v jejích očích zbabělci, kteří změnili stranu ze strachu.

A pokud jde o lidové bouře, které Hus svými kázáními vyvolával? O řádění husitských band následujících po jeho smrti? Za to podle autorky přece mohou zkažení preláti a Husovi kati. Rozhodně ne Hus nebo jeho učení. Fakt, že husité povstali v duchu Husova pojetí světa a Církve, že základem jejich zhoubné ideologie bylo právě Husovou učení, které ve svých důsledcích ničilo autoritu církevních i světských představených a postulovalo bezmeznou anarchii, v níž si člověk mohl vybrat komu (a zda vůbec někomu) bude věrný a poslušný, už ponechává zcela stranou.

Autor recenze: I. Pospíšil

Informace o Janu Husovi a životopisná data:

Jan Hus nebo též Mistr Jan Hus je jednou z nejznámějších a nejdůležitějších osobnosti českých dějin. Narodil se roku 1371 v Husinci v jižních Čechách, v Praze roku 1393 získává akademický titul bakaláře a roku 1396 hodnost mistra svobodných umění. Nakonec dosáhl až na hodnost Rektora pražské univerzity (1409 - 1410). Roku 1400 vysvěcen na kněze. Od roku 1402 pak působí jako kazatel v Betlémské kapli, která byla zřízena s ustanovením, aby v ní slovo Boží bylo hlásáno jazykem českým (roku 1391). V srpnu 1412 Jan Hus opouští Prahu, protože Řím uvalil na Prahu interdikt a na Jana Husa zostřenou klatbu. Mimo jiné za to, že Hus nadále odmítal ničení Viklefových knih, neuznal zákaz kázání v soukromých kaplích a kázal proti odpustkům. Po odchodu z Prahy se Mistr Jan Hus ukrýval na Kozím Hrádku a hradu Krakovci.

V červnu 1415 stanul Jan Hus před kostnickým koncilem (kam dobrovolně přijel), avšak nebyla mu dána možnost obhajoby jak žádal. Koncil žádal, aby bez výhrad odvolal své učení (vytýkáno mu bylo 30 heretických vět z jeho spisů). Hus se energicky hájil, že není kacíř, a odmítal odvolání těch částí, které nikdy nehlásal. Přestože byl Hus vybaven ochranný glejtem od krále Zikmunda Lucemburského, Husův spor s církevními představenými skončil tragicky upálením 6. července 1415. Jeho popel pak byl vysypán do Rýna.  Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Papež Jan Pavel II. ho v roce 1999 uznal jako reformátora církve a prohlásil, že lituje jeho smrti.

E-kniha v kategorii:

Historie, dějiny >
Literatura faktu >
Literární biografie >

ISBN knihy:

ISBN tištěné knihy: 978-80-86995-09-0
EAN tištěné knihy: 9788086995090
ISBN formátu ePub a mobi: nebylo přiděleno

Velikost e-knihy:

EPUB: 1984 kB
MOBI: 4298 kB

Kantůrková Eva

Eva Kantůrková, rozená Sílová, je prozaička, autorka psychologických próz, scenáristka. Eva Kantůrková se narodila v Praze. Velmi brzy se stala novinářkou v deníku Mladá fronta. Teprve po dělnické přípravce, kterou ukončila v roce 1951 maturitou, absolvovala filozofii a historii na Filozofické fakultě UK. Tu absolvovala roku 1956 prací Slovanská lípa v roce 1848. Po studiích pracovala v aparátu Svazu mládeže a v Čs. ústředí knižní kultury. Od roku 1967 se věnuje jen své literární tvorbě jako spisovatelka z povolání. Poprvé se Eva Kantůrková vdala za spisovatele Jana Šterna, podruhé za novináře a televizního publicistu Jiřího Kantůrka, který v letech 1989 - 1992 pracoval jako ředitel Československé televize. Zemřel v roce 1998. Kromě literatury se Eva Kantůrková věnuje i kulturní a politické činnosti. Jako signatářka Charty 77 se stala v roce 1985 její mluvčí, když před tím strávila rok bez soudu ve vyšetřovací vazbě. Eva Kantůrková patří mezi zakladatele Občanského fóra, v letech 1990 - 92 byla poslankyní České národní rady, v letech 1994 - 96 předsedkyní Obce spisovatelů.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz


Zabezpečení: ekniha bez tvrdého DRM - bez Adobe DRM. U všech knih v PDF je zakázaný tisk.

Toto je elektronická kniha nebo-li ebook. E-kniha je publikace, která je vydána, respektive zveřejněna nikoliv tiskem, ale pomocí elektronických zařízení v podobě souboru. Jejich produkce, šíření a uchovávání je realizováno přes počítače a mobilní zařízení jako jsou čtečky elektronických knih, tablety, ale i telefony.

Existují dva základní typy formátů e-knihy. Prvním je MOBI, který vyvinula společnost Amazon pro čtečku Kindle. Dále je to formát EPUB, což je standard podporovaný řadou výrobců (kromě Amazonu). Třetí formát PDF lze zobrazit na všech zařízeních včetně čteček. PDF však není ebook v pravém smyslu slova. PDF se hodí hlavně pro tablet, počítač nebo notebook.

Na čem lze číst elektronické knihy?

E-kniha jde číst na čtečce, tabletu, počítači, PC, notebooku i telefonu. Najednou kupujete všechny dostupné formáty.

Platba je opravdu rychlá

  • Platba platební kartou - v reálném čase
  • Rychlý bankovní převod (přes bankovní tlačítka) - v reálném čase
  • Platba z účtu na účet při odeslání platby do 15:00 - druhý den
  • Platba mobilem (nevyužívejte pokud máte pomalé připojení k internetu) - v reálném čase
  • Platba poštovní poukázkou (využijte pokud nevlastníte bankovní účet) - do tří dnů

Kde bude má e-kniha?

Po zaplacení Vám dáme vědět, eknížka bude v knihovničce, kam se dostanete po přihlášení do svého účtu, v sekci „Mé knihy“.

RECENZE

E-knihu máte již přečtenou? Jak se vám tato e-kniha líbila? Zajímá to nejen nás, ale také celou řadu dalších čtenářů elektronických knih. Budeme tedy moc rádi, když se s námi podělíte o své názory a dojmy prostřednictvím formuláře níže.
K napsání komentáře se přihlašte

Souhlasím se zasílání newsletteru eshopu Databook.cz

Ideál

Cílem nakladatelství je poskytovat široký prostor pro publikační činnost v oblasti historie, filozofie, náboženství, rodinného poradenství a umění. Připravuje literaturu faktu, životopisy významných osobností a studie na etická témata. Zaměřuje se na vydávání publikací, které mohou napomáhat duchovnímu a morálnímu rozvoji osobnosti člověka a mezilidských vztahů v rodině, v práci i ve společenském životě. Nejznámější jsou edice Dějinné zvraty a souvislosti a edice Nepoznaný svět.

© 2011-2024 Lukáš VikNakladatelství Eknihy hned — Sledování novinek
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací — Souhlasím — Obchodní podmínky
Kontakt | O nás | Jak nakupovat | Jak číst eknihy