Jste na: databook.cz » E-knihy pro děti » Populárně naučná pro děti » Encyklopedie » Elektronická kniha Orbis sensualium pictus - Svět v obrazech
BESTSELLER
  

Orbis sensualium pictus - Svět v obrazech

Newsletter

E-kniha od: Komenský Jan Amos

Nakladatel: Machart
Zabezpečení: e-kniha bez Adobe DRM
Počet stran: 224
Rok vydání: 2012
ISBN: EPUB: 978-80-87517-42-0 ;MOBI: 978-80-87517-43-7 ;PDF: 978-80-87517-41-3

Elektronická kniha: Orbis sensualium pictus - Svět v obrazech

Jedinečné dílo Jana Amose Komenského ORBIS SENSUALIUM PICTUS (Svět v obrazech). Kniha je čtyrjazyčná: původní latinský text obsahuje český, anglický, německý a ruský paralelní překlad.
Ukázka e-knihy ke stažení: ePub | Kindle | PDF
E-kniha ke stažení ve formátu ePub | mobi/Kindle | PDF

Koupit e-knihu
149 Kč / 7.5€
Dop. cena 399 Kč
Ušetříte: 250Kč -63%
Banner link na Lukasvik.cz Reklama

Orbis sensualium pictus neboli Svět v obrazech - elektronická kniha:

Po více než dvaceti letech opět vychází jedinečné dílo Jana Amose Komenského jako e-kniha ORBIS SENSUALIUM PICTUS (Svět v obrazech), která by neměla chybět v žádné rodinné i školní knihovně. Jedná se o výbor z Komenského jazykové encyklopedie, která v době svého vydání natolik předběhla dobu, že ještě v následujících staletích – u nás až do počátku minulého století – sloužila jako živá učební pomůcka pro výuku jazyků. Aktuální vydání připravil kolektiv odborníků pod vedením doc. PhDr. Naděžda Kvítková, Csc. a doplnil jej obsáhlým úvodem a komentářem k dílu. Nové vydání obsahuje původní latinské texty a je nově doplněno paralelními překlady do současné češtiny, němčiny, angličtiny a ruštiny. Neméně důležitou součástí knihy je i obrazová část, která reprodukuje původní dřevoryty z několika historických vydání a snaží se tak netradičním způsobem srovnat i vývoj obrazové kultury dané doby. ORBIS PICTUS vychází v dárkovém provedení s pevnou vazbou, opatřené reliéfní ražbou, a ve  „školním“ brožovaném vydání.

POSLECHNĚTE SI ROZHOVOR O ORBIS PICTUS: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2776568#.ULXkeYNGcSU.facebook

Nové vydání stěžejního Komenského díla podpořilo berounské nakladatelství Machart i krátkým propagačním videospotem :-).

Proč by neměla kniha chybět ve Vaší knihovničce

  • Čtyři jazykové mutace - pro toto vydání byly vybrány vedle latiny také čeština, angličtina, němčina a ruština.
  • Vysoká estetická kvalita zpracování - nakladatelství Machart věnovalo velkou pozornost důstojné formální úpravě.
  • Text k tisku připravila a obsáhlou, zasvěcenou předmluvou opatřila naše výzmnamná současná lingvistka zaměřující se na historické jazykovědné disciplíny a v současnosti jistě nejvýznamnější jazyková odbornice na staré texty, doc. PhDr. Naděžda Kvítková, CSc. Její jméno je zárukou kvality, vědeckého přístupu a správnosti interpretace faktů.
  • Tento výbor je zdařilým pokračováním v řadě vydání Komenského díla Orbis sensualium pictus. Zaručeně si najde své čtenáře i dnes, doma i v zahraničí.

Vypadá opravdu krásně:

E-kniha v kategorii:

Encyklopedie >
BESTSELLERY >
Anglický jazyk >
Latinský jazyk >
Světová literatura >
Historie, dějiny >
Škola >
Německý jazyk >

ISBN knihy:

ISBN tištěné knihy: 978-80-87517-39-0
EAN tištěné knihy: 978-80-87517-39-0
ISBN PDF formátu: 978-80-87517-41-3
ISBN ePub formátu: 978-80-87517-42-0
ISBN MOBI formátu: 978-80-87517-43-7

Velikost e-knihy:

PDF: 17560 kB
ePub: 11185 kB
MOBI: 11499 kB

Komenský Jan Amos

Největší spisovatel, pobělohorské emigrace poslední biskup, náboženský vůdce církve bratrské a vášnivý zastánce vzdělání a výuky se narodil v roce 1592 v Nivnici u Uherského Brodu na jihovýchodní Moravě.

Jan Amos Komenský pocházel z českobratrské rodiny. Studoval v Německu V Hiedelbergu. Při studiích si všímal rozmachu vědy jiných národů. Rozhodl se vytvořit českou národní vědu, aby i jeho vlast v tomto oboru pokročila. V době svých studií se rozhodl vytvořit velký slovník (Poklad jazyka českého) a encyklopedii (Divadlo veškerenstva věcí).  Jeho plány ale přerušila bělohorská bitva a obě díla nikdy nebyla dokončena. Po porážce českých stavů na Bílé hoře byl navíc nucen opustit vlast a se svou ženou i dětmi emigrovat do zahraničí. Lešno, Na pozvání anglického parlamentu Komenský přijel do Anglie, aby zde vytvořil akademii věd, jejímž cílem mělo být šíření jednotného vzdělání a jednotného jazyka po celém světě. Po neshodách na delší dobu Jan Amos Komenský přesídlil do Švédska a poté v Lešně. Celou dobu v emigraci Komenského neopouštěla víra v to, že se vyhnanci jednou vrátí zpět do vlasti. V roce 1648 poté, co skončila třicetiletá válka vestfálským mírem, však Komenského víra v návrat emigrantů do Čech, vzala za své. Zklamaný Komenský se s národem rozloučil, ale nepřestával věřit v lepší budoucnost českého a moravského národa.

Jan Ámos Komenský, učitel národů:

V době Švédsko-polské války se ocitlo Lešno v plamenech a Komenský tím přišel o všechen svůj majetek a velkou část svých rukopisů. Největší ztrátou bylo zničení slovníku Poklad českého jazyka a také spisů, ve kterých Komenský spojoval všechny vědní obory.

V roce 1656 Komenský z Lešna odešel a usadil se u přátel v Amsterodamu. Byl slavný a uznávaný. Ve Švédsku v Holandsku i v Uhrách, procházely školy reformou podle jeho zásad. Představitelé Harvardské univerzity v Americe chtěli poznat učení Komenského a pozvali ho na návštěvu.

Do náboženských i filozofických spisů Komenského jsou vepsány jeho osobní i společenské rozpory a boj víry s rozumem. Komenský se snaží nalézt pevné životní jistoty a snaží se spojit umění s vědou a víru s naukou.

Jan Amos Komenský zemřel 15.11.1670. I přesto, že zažil odloučení od vlasti, ztrátu svých žen a utrpení třicetileté války, nepřestal ani ve stáří věřit v lepší budoucnost. Je pohřben v Naardenu - jeho památník je pod ochranou České republiky.

Díla Jana Amose Komenského:

Labyrint světa a ráj srdce (1631) - skladba, ve které Komenský využil svých zážitků z cest.
Poutník (Komenský) putuje světem a hledá pro sebe vhodnou práci. Jeho společníkem na cestě je Všezvěd Všudybud. Ten ho nabádá, aby se spokojil se vším, co spatří. Radí mu, aby nic nekritizoval, že si tím ušetří nejednu nepříjemnost. Další, kdo se k nim připojil je Mámení, které poutníkovi nasadí brýle, zkreslující pohled na svět. Poutník ale nepodlehne. Společně vstupují do města, které se doslova hemží lidmi. Každý pospíchá za svou prací, ale každá jejich práce je podvod. Lidé chodí s maskami na obličeji a často je mění. Jsou ovládáni touhou po snadném bohatství, po dobrém postavení ve společnosti a po životě bez starostí. Poutník přichází na to, že všude panuje podvod. Je zoufalý z toho, v jakém stavu se společnost nachází. Chce odsud pryč. Nakonec se uzavírá do sebe a do své samoty.

Centrum securitatis - Hlubina bezpečnosti (1633) - filozoficko náboženské pojednání.

Velká didaktika - Didactica magna (1657) - pedagogická práce, která je přeložena do všech evropských jazyků. Snaží se o to, aby se stal z pedagogiky vědní obor a aby byly přesně určeny zákony výchovy. Komenský se zde snaží vysvětlit, že škola se má stát důležitou pro každého jedince a výchova je podle něj nutná k důstojnému lidskému životu. Pro Komenského je důležitý nikoli učitel, ale žák. Přesně vymezil, v jakém věku má kdo dítě vychovávat (rodiče, školka, národní škola atd.).

Informatorium školy mateřské (1630) - kniha pro matky a chůvy. Zde Komenský zdůrazňuje důležitost předškolní výchovy.

Dveře jazyků otevřené (1631 latinsky, 1633 česky) - učebnice

Svět v obrazech - Orbis sensualium pictus (1658) - nejznámější Komenského kniha. Původně učebnice latiny, později vzor pro všechny jazykové učebnice.

Linguarum methodus novissima - Nejnovější metoda jazyků (1649) - návod k vyučování jazyků.

Schola ludus - Škola na jevišti (1654) - soubor her, které měly u žáků prohloubit znalost latiny. Komenský poukazuje na nutnost názorového učení za použití příkladů, na postup vyučování od jednoduchého k složitějšímu. Vzdělání má být podle něj přístupné všem, bez rozdílu sociálního původu a pohlaví. Samozřejmostí je pro něj vyučování zdarma.

Plán vševědy (1643) - Komenského dílo propagující názor, že rozšíření vzdělanosti zlepší společenské nesrovnalosti.

Angelu pacis - Anděl míru (1667) - práce směřující k porozumění mezi národy.


Zabezpečení: ekniha bez tvrdého DRM - bez Adobe DRM. U všech knih v PDF je zakázaný tisk.

Toto je elektronická kniha nebo-li ebook. E-kniha je publikace, která je vydána, respektive zveřejněna nikoliv tiskem, ale pomocí elektronických zařízení v podobě souboru. Jejich produkce, šíření a uchovávání je realizováno přes počítače a mobilní zařízení jako jsou čtečky elektronických knih, tablety, ale i telefony.

Existují dva základní typy formátů e-knihy. Prvním je MOBI, který vyvinula společnost Amazon pro čtečku Kindle. Dále je to formát EPUB, což je standard podporovaný řadou výrobců (kromě Amazonu). Třetí formát PDF lze zobrazit na všech zařízeních včetně čteček. PDF však není ebook v pravém smyslu slova. PDF se hodí hlavně pro tablet, počítač nebo notebook.

Na čem lze číst elektronické knihy?

E-kniha jde číst na čtečce, tabletu, počítači, PC, notebooku i telefonu. Najednou kupujete všechny dostupné formáty.

Platba je opravdu rychlá

  • Platba platební kartou - v reálném čase
  • Rychlý bankovní převod (přes bankovní tlačítka) - v reálném čase
  • Platba z účtu na účet při odeslání platby do 15:00 - druhý den
  • Platba mobilem (nevyužívejte pokud máte pomalé připojení k internetu) - v reálném čase
  • Platba poštovní poukázkou (využijte pokud nevlastníte bankovní účet) - do tří dnů

Kde bude má e-kniha?

Po zaplacení Vám dáme vědět, eknížka bude v knihovničce, kam se dostanete po přihlášení do svého účtu, v sekci „Mé knihy“.

RECENZE

E-knihu máte již přečtenou? Jak se vám tato e-kniha líbila? Zajímá to nejen nás, ale také celou řadu dalších čtenářů elektronických knih. Budeme tedy moc rádi, když se s námi podělíte o své názory a dojmy prostřednictvím formuláře níže.
K napsání komentáře se přihlašte

1 1 12.09.2023

555

1 12.09.2023

1

1 12.09.2023

1

Souhlasím se zasílání newsletteru eshopu Databook.cz

Machart

Logo berounského nakladatelství MachartSpolečnost Machart reprezentují především její zakladatelé – výtvarník, grafik a novinář Kameel Machart a grafička Andrea Borovská. Oba vystudovali pražskou VŠUP. Knihy z nakladatelství Machart jsou charakteristické invencí, kreativitou a osobním přístupem lidí z nakladatelství Machart. Vydává knihy pro děti a mládež, elektronické knihy a publikace věnované historii. Významnou roli v nakladatelské činnosti hrají také regionální témata. Většina produkce nakladatelství je také dostupná jako elektronické knihy neboli e-knihy.

Přestože nakladatelství Machart patří spíše mezi menší nakladatele e-knih, snaží se konkurovat kvalitou, vysokou úrovní grafické práce, výběrem zajímavých a jedinečných témat.

Společnost Machart se zároveň profiluje jako reklamní agentura a grafické studio – a obě tyto aktivity úzce propojuje se svojí nakladatelskou činností.

Nakladatelství Machart bylo mezi prvními nakladatelstvími nabízejících knihy v elektronické podobě. Elektronické knihy jsou dostupné ve formátech PDF, ePUB a Mobipocket vhodných pro čtečku Kindle.

© 2011-2024 Lukáš VikNakladatelství Eknihy hned — Sledování novinek
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací — Souhlasím — Obchodní podmínky
Kontakt | O nás | Jak nakupovat | Jak číst eknihy